نرم افزار
واحد طراحی و نظارت شرکت مهندسی محب نیرو در راستای ارتقا کیفیت فرآیند طراحی و نظارت در سطح شبکه‌های توزیع و متناسب با نیازهای خاص این صنعت اقدام به تهیه نرم افزارهای کاربردی-تخصصی در این حوزه کرده است
فعالیت ها
نرم افزار نظارت بر فرآیند تولید و ساخت پایه‌های بتنی
نرم افزار انجام محاسبات الکتریکی شبکه‌های توزیع و جایابی هوشمند کلیدهای جدا کننده در سطح فیدرهای فشار متوسط

ماژول تبدیل GIS شبکه به نرم افزار Digsilent و دیگر نرم افزارهای محاسباتی طراحی شده توسط شرکت محب نیرو
ماژول برقراری ارتباط بین نرم افزارهای Digsilent و Matlab
نرم افزار تهیه گزارش کارکرد پرسنل
نرم افزار کنترل و مدیریت پروژه