درباره ما
واحد طراحی و نظارت شبکه‌های توزیع نیروی برق از قدیمی ترین بخش‌های شرکت مهندسی محب نیرو می‌باشد. این واحد در سال 2011 توسط جمعی از مهندسین نخبه با هدف ارتقا کیفیت فرآیند طراحی در سطح شبکه‌های توزیع کشور ایجاد شد. موارد زیر وجوهه تمایز این مجموعه با سایر مجموعه های فعال در این حوزه، در سرتاسر کشور می باشد، که باعث رشد چشمگیر واحد طراحی و نظارت شرکت مهندسی محب نیرو شده است، به نحوی که در مدت زمان اندک به یکی از قدرتمندترین واحدهای طراحی شبکه‌های توزیع نیروی برق در سطح کشور تبدیل شده است: ی جوان و با انگیزه، دانش فنی به روز ، سرعت و دقت در فرآیند طراحی ، قابلیت انطباق پذیری بالا ، کیفیت مطلوب خدمات و ....
فعالیت ها
طراحی و نظارت بر شبکه های توزیع هوایی و زمینی
تهیه الزامات و مشخصات فنی ، دستورالعمل‌‌های اجرایی و نظارتی شبکه‌های توزیع نیروی برق
مطالعات فنی - کاربردی در سطح شبکه‌ توزیع
تهیه نرم افزار